top of page

הבנים של אלי

הגן על עצמך מפני חמדנות
הבן את המילה הזו שאמר ישוע לצעיר העשיר; לך תמכור את כל מה שיש לך ותן לעניים" למה לעני? האם לא היה יכול לומר תן לי? תתעשר על חשבון הצעיר הזה, ואם צריך להרוויח כסף מהברכות. מה עושים אנחנו מתכוונים היום? תמכור את כל מה שיש לך, ותן לי. בדיוק ההפך! מה אליהו אומר לאלמנה? קודם תכין לי עוגה, ואחר כך עם מה שנשאר תכין לך ולבן שלך. היום למה אנחנו מתכוונים? רוקן את הכיסים! תן לי את כספך ומחר תתברך. אני לא יכול לקבל שבזמן שהנוצרים מרוקנים את הכיסים, מי שקיבל את הכסף הזה יכול לקנות סוויטות מפוארות בבתי המלון הכי גדולים עם אותו כסף. האם כל זה באמת סביר? איפה הצדק והאיזון בכל זה?
אין לי התנגדות שמשרתים ומשרתים של אלוהים ישוכנו במקומות ראויים ומכובדים. לא, אני לא מלמד עוני או בינוניות, אני יודע מה זה אומר לסבול ימים על גבי ימים במקומות שאינם ראויים לבני אדם. אבל כדי לעבוד את ה', גם את זה אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקבל בשמחה. כאשר משרתים מחשיבים את עצמם מספיק חשובים כדי לסרב למקום קשה להטיף או לינה, וודאו שמשהו לא בסדר בשירותם. אל תקבלו שהארמונות משרתים רק אנשי אלוהים בולטים ושמקומות עניים יותר מיועדים למשרתים פחותים.
עבור רבים "משרתי אלוהים" ההטפה היא אמצעי העשרה.
אבל תגיד לי, האם לעובד לא מגיע המשכורת שלו? אין ספק שמגיע לו! אבל משכורת היא תוצאה של עבודה כנה ולא מניפולציה נפשית לא ישרה.
עבודת ה' זקוקה לכסף, כמובן, ואין לשפוט כל פנייה לכסף כהונאה צרופה מחשש להגזים.
איך להעביר את הבשורה לאומות בלי אגורה? איך להטיף בטלוויזיה בלי כסף? איך להדפיס ספרים, תקליטורים וכו'... אבל אני יודע דבר אחד, זה שאלוהים תמיד מספק את הצרכים של אלה שמביאים את הבשורה הטובה של ישוע המשיח לעולם.
כסף לא יכול בכל מקרה להפוך למקור של חרדה ואובססיה.
כאשר אתה מבצע שיחות פיננסיות כיצד עליך לפעול?
פניות כספיות חייבות להתבצע בזהירות מרבית.
-הם חייבים להתבסס על צורך אמיתי -דייק במונחים מוחלטים
-לעולם לא מתוך רוח של חמדנות-
- יש להשתמש בכסף רק כדי להשיג את המטרה המוצהרת. -אל תתקשר כלכלית כדי להעשיר את עצמך באופן אישי.
אל תעסוק בהתנהגות שמעוררת רחמים ואז מושיט יד.
322D7D2F-6EB0-4680-A120-C74E19553DC3.png

לתרום

ecole4.jpg

בית ספר מקוון לתנ"ך

למדו לפענח איתי את צודי התורה... הנביאים... הכתובים

מדיטציות

B44296C8-00AA-4F19-BAE2-86DDE7797643.jpeg

שונים

bottom of page