top of page

Ecole biblique Hébraïque

339DBD15-55F7-4165-8773-16E5FD30B46B.png

עם בית הספר הייחודי הזה, תלמדו

אתה תגלה מיהו ישוע (ישו).

 • יהודי אמיתי

 • רב ייחודי בתקופתו

 • הטבע שלו

 • תורתו

 • המשרד שלו

פענוח טקסטים עבריים

הסוד של

 • אותיות בעברית

 • שורשים

 • מילים  

 • משפטים

 • קודים תורניים

 •   מ  דמויות

 • סוד השמות

 • מקומות מקראיים נבואיים לפי מיקומם.

גלה את משנתו ביחס מתמיד עם התנ"ח

 1. התורה

 2. הנביאים

 3. הכתבים

כשאתה מיישם את התורות הללו  ירגיז  מהלך שלך  חיים

0032 (0)473953494

למידע נוסף:
 

bottom of page